Vinyasa yoga

Oorsprong

Vinyasa flow yoga is een moderne yogastijl die afgeleid is van de Ashtanga vinyasa yoga, een yogavorm die zijn oorsprong heeft in India en terug te leiden is naar een van de grootste grondleggers van yoga Sri T. Krishnamacharya (1888 – 1989). Vinyasa vormen van yoga gebruiken deze techniek, genaamd ‘vinyasa’ in hun beoefeningen. Sri T. Krishnamacharya (1888-1989) bestudeerde verschillende traditionele geschriften waaronder de Sutra’s van Patanjali en de Yoga Korunta. Eén van zijn bekendste leerlingen was Sri K. Pattahbi Jois (1915-2009) die de yogaseries vanSri T. Krishnamacharya verder ontwikkelde tot de yogastijl die we tegenwoordig kennen als Ashtanga vinyasa yoga. Vinyasa yoga is een moderne afgeleide stijl hiervan met het wezenlijke verschil dat deze zich kenmerkt door creativiteit en vrije variatie terwijl Ashtanga vinyasa yoga bestaat uit een vaste series van asana’s (lichaamshoudingen). Sri T. Krishnamacharya besteedde niet alleen aandacht aan de asana’s maar ook aan de overgang tussen de asana’s. De overgang van de ene asana naar de andere wordt namelijk ‘vinyasa’ genoemd. Zijn idee hierachter was om de concentratie en het lichaamsbewustzijn gedurende de hele practice te behouden en te verdiepen door adem en beweging samen te brengen.

Online videolessen abonnement

Wat is Vinyasa yoga en voor wie?

Vinyasa yoga is een dynamische vorm van yoga waarbij adem en beweging met elkaar synchroon lopen. In het ritme van de ademhaling worden de asana’s met elkaar verbonden.
De overgang van de ene houding naar de andere is net zo belangrijk als de houding zelf. Je kunt het zien als een yoga mala ketting. Een ketting waarbij en kraaltjes gescheiden worden door een stukje touw dat samen een ketting maakt. De kralen zijn de asana’s en het touw ertussen is de vinyasa en samen maakt een practice die continue doorgaat en en beweging is. Door zowel volledige aandacht voor de asana als voor de overgang te hebben, ontstaat er tijdens de gehele practice een diepere concentratie en groter lichaamsbewustzijn.
De ademhalingstechniek die gebruikt wordt bij deze yogastijl is een afgeleide ademtechniek van de pranayama de ‘ujjayi breath’, een neusademhaling met een zacht ruisend geluid achterin de keel. Tijdens de gehele practice is er aandacht voor het beheersen van deze adem die evenwichtig en vloeiend in- en uitstroomt.
Vinyasa Yoga vraagt vanwege zijn hoge intensiteit en variëteit intense focus. Hierdoor kan tijdens de practice een meditatieve staat ervaren worden, meditatie in beweging.

De filosofie passend bij Vinyasa yoga is het ervaren van de tijdelijke aard van dingen, van de voortdurende beweging en veranderlijkheid, als in de natuur. In de practice wordt dit ervaren door in een houding te gaan, even te blijven, eruit te gaan en door te stromen naar een volgende houding.

Het variabele en dynamische karakter van deze yogastijl past bij mensen die in beweging willen komen of graag in beweging zijn, bij mensen die behoefte hebben aan variëteit en afwisseling. Het is een yogastijl die mensen kan ondersteunen om vaste patronen te doorbreken, om een evenwichtiger lichaam en leven te ontwikkelen.
De practice kan beoefend worden door zowel de beginnende als ervaren yogi.

Vinyasa yoga

Bekijk hier een preview van een Vinyasa yoga practice

Effecten van Vinyasa Yoga